Press Release: Visiting Chinese Assistant Minister pays courtesy calls on the Rt. Hon. Prime Minister and Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs

Press Release   His Excellency Mr. Kong Xuanyou, Assistant Minister of the Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China paid courtesy call on the Right Hon’ble Prime Minister Mr. Sher Bahadur Deuba at the latter’s office in Singha Durbar today. During the call on matters of mutual interest were discussed. Earlier, H.E. Mr. Kong also called on [ Read More … ]

सुचना:- विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास, स्थायी नियोग तथा महावाणिज्यदूतावास मार्फत यस मन्त्रालयमा प्राप्त हुने क्षतिपूर्ति लगायतका अन्य विभिन्न रकमहरु प्राप्त गर्दा ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुराहरुः–

विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास, स्थायी नियोग तथा महावाणिज्यदूतावास मार्फत यस मन्त्रालयमा प्राप्त हुने क्षतिपूर्ति लगायतका अन्य विभिन्न रकमहरु प्राप्त गर्दा ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुराहरुः–   १)   विदेशस्थित नियोगहरुबाट परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत प्राप्त हुने क्षतिपूर्ति लगायतका अन्य रकमहरु सम्बन्धित व्यक्ति वा निजका नजिकको कानूनी हकदारलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत वितरण गरीने हुँदा सम्बन्धित व्यक्ति वा निजका नजिकको कानूनी हकदार यस [ Read More … ]

मिति २०७४।०३।०५, जेद्दा ,साउदी अरबमा बिभिन्न कारणले देहाबसान र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरुले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी र ब्यक्तिबाट लिन बाँकि रहेको तलव, उपदान, संचित विदाको रकम एवं अन्य रकमहरु ।

क्रसं मृतक/घाइतेको नाम मृतक/घाइतेको ठेगाना जिल्ला राहदानी नं साउदी रियाल नेपाली रकम सम्पर्क नं बैंक 1 Brej Mohan Adhikari Banauli 7 Mahottari 8240087 15660 428957 9864042664 RBB 2 Brej Mohan Adhikari Banauli 7 Mahottari 8240087 2000 54784 9864042664 RBB 3 Man Bahadur Sarki Mayankhu 01 Udayapur 9327082 660 18078 9815726884 RBB 4 Harisar Loniya Baidauli 2 Nawalparasi 6410919 177 4850 ,014433504 [ Read More … ]

मिति २०७४।०३।०५, बहराईनमा बिभिन्न कारणले देहाबसान र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरुले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी र ब्यक्तिबाट लिन बाँकि रहेको तलव, उपदान, संचित विदाको रकम एवं अन्य रकमहरु ।

क्रसं मृतक/घाइतेको नाम मृतक/घाइतेको ठेगाना जिल्ला राहदानी नं बहराईनी दिनार नेपाली रकम सम्पर्क नं बैंक 1 Bel Bahadur Pun Salize 06 Parbat 3362936 1065 285608 9843709607 NBL 2 Kul Prasad Pun Fakami Salize 06 Parbat 4258617 828 222049.36 NBL 3 Tuk Raj Thapa Bhanumati 04 Tanahu 3953326 878 235459 NBL Total 2771 743116.36

Press Release regarding condolence message on the demise of Mr.Helmut Kohl, the former Chancellor of the Federal Democratic Republic of Germany

 Press Release   The Right Honorable Prime Minister Mr.Sher Bahadur Deuba has sent a condolence message to Her Excellency Mrs. Angela Merkel, Chancellor of the Federal Democratic Republic of Germany on the demise of Mr.Helmut Kohl, the former Chancellor of the Federal Democratic Republic of Germany. In his message, the Rt. Honorable Prime Minister, while expressing condolence on behalf of [ Read More … ]

Press Release issued by Embassy of Nepal, Bangkok on ‘Nepal Tourism Promotion Program in Phnom Penh, Cambodia’

Press Release Nepal Tourism Promotion Program in Phnom Penh, Cambodia   With the slogan of ‘Nepal is Beautiful: Visit, and Enjoy in Nepal’, the Embassy of Nepal in Bangkok, which is concurrently accredited to the Kingdom of Cambodia, organized a tourism promotion event on 17 June 2017 in Phnom Penh, Cambodia, in association with Non-Resident Nepali Association (NRNA) in Cambodia. [ Read More … ]